Impregnacja Drewna

Celem impregnacji jest profilaktyczne działanie ochronne przeciw insektom (również termitom), grzybom powodującym gnicie i próchnicę drewna oraz konserwacja przed sinizną i grzybami pleśniowymi.

Impregnujemy drewno metodą kąpieli. Jest to powszechnie stosowany sposób powierzchniowego impregnowania drewna. Polega on na nasycaniu drewna przez całkowite zanurzenie w środku impregnacyjnym. Czas pozostawania drewna w preparacie zależy przede wszystkim od jego zdolności penetracji w drewno i wynosi z reguły kilkadziesiąt minut.